La prova del VIH

Canal Salut, Departament de salut, Generalitat de Catalunya.